Martijn Eickhoff (1967) is sinds september 2021 directeur van het NIOD. In 2019 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Archeologie en Erfgoed van Oorlog en Massaal Geweld bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de geschiedenis, culturele dimensies en nawerking van grootschalig geweld en regime change in Europa en Azië in de negentiende en twintigste eeuw, met een bijzondere nadruk op de ruimtelijke, materiële en transculturele aspecten daarvan. Van 2006 tot 2015 was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als Universitair Docent cultuurgeschiedenis.

Een recent onderzoeksthema van Eickhoff zijn de ‘memory landscapes’ van massaal anti-communistisch geweld in Indonesië in de periode 1965-68. In samenwerking met Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) verrichtte hij in dat kader onderzoek in Semarang, de stad waar in 1920 de Indonesische communistische partij (PKI) werd opgericht. Samen met prof.dr. Gerry van Klinken (KITLV) en prof.dr. Geoffrey Robinson (UCLA) organiseerde hij in 2015 de internationale conferentie 1965 Today; Living with the Indonesian Massacres en is hij gastredacteur van het gelijknamige Special Issue van het Journal of Genocide Research.

Een tweede onderzoekthema betreft de relatie tussen archeologie, erfgoedvorming en geweld in Azië en Europa. In de periode 2008-2013 onderzocht hij met Marieke Bloembergen (KITLV) de transformaties van archeologische plekken in koloniaal en post-koloniaal Nederlands-Indië/Indonesië. Dit project was onderdeel van het NWO-onderzoeksprogramma Sites, Bodies and Stories - The dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial Indonesia and the Netherlands. Daarnaast is hij redacteur van een Engelstalige bundel over archeologie en nationaalsocialisme in Europa (Springer).