De acht deelstudies van het onderzoeksprogramma zullen resulteren in twaalf afzonderlijke publicaties, over verschillende aspecten en thema’s, zoals de bersiap, politiek en justitie, inlichtingendiensten, internationale diplomatie en de ontwikkelingen in verschillende Indonesische regio’s.

Tevens zal een samenvattend overzichtswerk van het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd. Dit overzichtswerk bevat de belangrijkste bevindingen en resultaten van de deelonderzoeken. In het overzichtswerk wordt getracht de belangrijkste vragen te beantwoorden over het dekolonisatiebeleid, het geweld en de oorlog – met een focus op (de verklaring van) het Nederlandse militaire optreden. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de historische, politieke en internationale context en de nasleep van de oorlog. Het overzichtswerk is het resultaat van een collectief wetenschappelijk proces. Het is geschreven door KITLV-directeur Gert Oostindie en diverse onderzoekers, in samenwerking met een redactie waarin alle deelprojecten zijn vertegenwoordigd.

De publicaties verschijnen zowel digitaal (Open acces en e-book) als in boekvorm en zijn bestemd voor een wetenschappelijk en algemeen publiek. Het overzichtswerk en vier deelstudies zullen ook in het Engels verschijnen. Drie publicaties, waaronder het overzichtswerk, worden ook uitgebracht in het Indonesisch.