Getuigen & Tijdgenoten verzamelt verhalen van mensen die de belangrijke periode 1945-1950 in Indonesië meemaakten. Dat kunnen persoonlijke verhalen zijn die minder gehoord zijn of reflecties op herinneringen aan die tijd. Het kunnen herinneringen zijn aan hoe grote historische gebeurtenissen worden beleefd, of anekdotes over het dagelijks leven. Veel mensen denken dat hun herinneringen te alledaags zijn, niet volledig genoeg of dat hun verhaal niet interessant is. Maar elk verhaal kan een nieuwe invalshoek bieden of wijzen op lacunes in bestaande kennis.

Het project Getuigen & Tijdgenoten is onderdeel van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, dat wordt uitgevoerd door het KITLV, NIMH, en het NIOD. Door de persoonlijke ervaringen te delen met de onderzoekers van het programma geven ze in combinatie met andere bronnen een completer beeld van de periode 1945-1950.

Uw verhaal of herinnering

Wilt u een verhaal of een herinnering met ons delen, schrijft u ons dan een brief. Het liefst zo uitgebreid mogelijk met anekdotes en dingen waarvan u vindt dat wij en de onderzoekers van het programma die moeten weten. Voor ons zullen brieven soms aanleiding zijn om iemand te interviewen. Dat kan een individueel interview zijn, of een groepsinterview samen met anderen die over een vergelijkbaar thema of dezelfde gebeurtenis kunnen vertellen. Uiteraard hangt de keuze iemand te interviewen ook af van de vraag of een verhaal een heel nieuwe invalshoek kan opleveren of een bijzondere aanvulling is op bestaande interviews en andere bronnen.

Dagboek, brieven en foto’s

Ook dagboeken, brieven, foto’s en films vertellen allemaal verschillende verhalen. Heeft u bijvoorbeeld nog een briefwisseling uit die tijd of een dagboek of foto’s, dan kunt u die ook beschikbaar stellen voor het onderzoek. We zullen dat materiaal onderbrengen in een collectie, waardoor het ook in de toekomst gebruikt kan worden voor onderzoek of voor educatieve projecten.

Deel uw verhaal met ons

Wilt u uw verhaal delen, of kent u anderen die dat willen doen, neem dan contact met ons op via email: getuigen@ind45-50.nl, of per post: Getuigen & Tijdgenoten, p/a NIOD Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam.