Frank van Vree (1954) is voorzitter van de programmadirectie.

Van Vree is onderzoeker bij het NIOD en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Tot september 2021 was hij directeur van het NIOD en daarvoor o.a. decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit, fellow aan het NIAS en gastonderzoeker aan New York University. Van Vree studeerde moderne geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en publiceerde op uiteenlopende terreinen, van moderne geschiedenis en historische cultuur tot mediastudies en journalistieke cultuur, waaronder De Dynamiek van de Herinnering (met Rob van der Laarse, 2009), Performing the Past. Memory, History, Identity (met Karin Tilmans en Jay Winter, 2010) en twee bundels over de geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg, verzamelplaats tijdens de Jodenvervolging (2013, 2017).

Tot zijn vroegere publicaties behoren studies als De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 (dissertatie, 1989) Metamorfose van een dagblad (1996) en In de schaduw van Auschwitz (1995), een klassiek werk over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij was jarenlang recensent van de Volkskrant, medewerker van De Groene Amsterdammer en redacteur van Feit & fictie.

Frank van Vree
Prof. dr. Frank van Vree