Esther Zwinkels (MA) voltooit momenteel haar proefschrift over het Nederlandse vervolgingsbeleid ten aanzien van collaborateurs en Japanse oorlogsmisdadigers voor daden gepleegd tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. Zij behaalde (cum laude) haar MA Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie over het anti-Japanse verzet op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekroond met de Fruinprijs 2009 en de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs 2010. Tussen 2014 en 2016 werkte Esther als docent en coördinator van het Cosmopolis-programma van Colonial & Global History aan de Universiteit Leiden. Sinds 2017 is zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Esther heeft zich gespecialiseerd in 20e eeuwse (post)koloniale geschiedenis van Azië, en Indonesië in het bijzonder. Haar interesse gaat uit naar de omgang met het recht in oorlogs-, conflict- en overgangssituaties, waarbij thema’s als belonen en bestraffen en verzet en collaboratie haar aandacht hebben. Tot haar publicaties behoren onder andere:  “Puppets, profiteers and traitors. Defining wartime collaboration in the Netherlands Indies, 1945-1949”, Kerstin von Lingen red., Debating Collaboration and Complicity in War Crimes Trials in Asia, 1945-1956 (London: Palgrave, 2017); “Containing ‘potentially subversive’ subjects: The internment of supporters of the National Socialist Movement in the Netherlands Indies, 1940–1946”, Christian G. De Vito, Ralf Futselaar, and Helen Grevers, red., Incarceration and Regime Change. European Prisons during and after the Second World War (New York: Berghahn, 2016) 80-109; Het Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945 (Houten: Spectrum, 2011).