De resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 zullen op donderdag 17 februari 2022 worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de KNAW te Amsterdam. Door de COVID-19 pandemie verschijnen de onderzoeksresultaten later dan aanvankelijk gepland.

Vertraging door COVID-19 pandemie

Aanvankelijk zouden de resultaten begin september 2021 worden opgeleverd. Door de COVID-pandemie moesten archieven hun deuren in Nederland en Indonesië echter sluiten en werd reizen naar en in het buitenland onmogelijk. De publicatie van de resultaten moest daardoor in eerste instantie worden uitgesteld tot eind november 2021. Door de nog ingrijpender gevolgen van de tweede lockdown was het onvermijdelijk de planning nogmaals aan te passen.

Informatie over onderzoeksprogramma

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. NIOD en KITLV zijn instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het programma bestaat uit acht onderzoeksprojecten. In een aantal daarvan wordt samengewerkt met Indonesische historici. Centraal in het onderzoeksprogramma staat de vraag naar de dynamiek van de gebeurtenissen rond het geweld, vanaf de uitroeping van de Republiek op 17 augustus 1945 en de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946, tot het einde van de oorlog in 1949. Daarbij zal uitvoerig worden ingegaan op militaire, politieke en justitiële aspecten en op de gevolgen van het geweld voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook zal aandacht worden besteed aan de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland. Lees hier meer over het onderzoeksprogramma.

15-04-2021