Voor het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van egodocumenten (brieven, albums en dagboeken) van Indië-veteranen. In de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bevindt zich ook het dagboek van pelotonscommandant Barth Hoogstraten. Voor de onlangs verschenen bundel Wat een vondst! Verhalen uit de geschiedenispraktijk (Boom) schreef onderzoeker Thijs Brocades Zaalberg een artikel over het dagboek, dat treffend inzicht geeft in het functioneren van een kleine eenheid tijdens de dekolonisatiestrijd.

Lees hier het artikel van Thijs Brocades Zaalberg "We vormen een soort Duits bezettingsleger", Het dagboek van een pelotonscommandant in Indonesië, 1946-1949. De bijbehorende noten zijn hier in te zien

Het artikel maakt deel uit van de bundel Wat een vondst! Verhalen uit de geschiedenispraktijk, Boom uitgevers Amsterdam (onder redactie van Anita van Dissel, Jan Hoffenaar en Elsbeth Locher-Scholten).

Links naar documenten