In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost en het KITLV, en het onderzoeksprogramma. Daarom wordt de relatie hieronder nader verklaard. 

Persbericht

In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost - waarvan overigens op dit moment nog niet meer bekend is dan een trailer van 1 minuut - en het KITLV, en het onderzoeksprogramma van KITLV, NIMH en NIOD over de oorlog in Indonesië (1945-1949).

Aanleiding voor deze vraag vormt het logo van het KITLV op onder meer het foldermateriaal van de film en de stichting East West Foundation. Dit is opgenomen naast veel meer logo’s van het Indisch Herinneringscentrum, het ministerie van OCW, diverse fondsen en andere instellingen die op enigerlei wijze bij de totstandkoming betrokken zijn geweest.Net zo min als het ministerie of de minister van OCW verantwoordelijk is voor de inhoud en vormgeving van de film, is het KITLV of een van de andere bij het onderzoeksprogramma betrokken instituten daarvoor verantwoordelijk.

De inbreng van het KITLV heeft zich beperkt tot een mede-aanbeveling voor de Foundation in 2016, op grond van de daarin geformuleerde doelstelling, en, in een latere fase, het leveren van informatie in relatie tot de ontwikkeling van het educatieve materiaal. De doelstelling van de Foundation was ‘de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de Ievens van betrokken personen en samenlevingen’ voor het voetlicht te brengen en daarmee ‘bij te dragen aan het vergroten van inzicht, wederzijds begrip, verbinding en betrokkenheid in de huidige maatschappij’. Deze doelstelling verhoudt zich uitstekend tot de missie van het KITLV.

Instituten als het KITLV vervullen een publieke functie en verlenen binnen hun missie, zonder onderscheid, diensten aan een grote variëteit van personen, instellingen en media. Zij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de producten die daarmee worden gemaakt.

02-10-2020