Op donderdag 17 februari worden de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd. Bekijk hier het programma.

De presentatie zal de vorm hebben van een online uitzending die voor iedereen via livestream te volgen zal zijn. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Bekijk hier meer informatie over de resultaten.

 

De uitzending wordt tegelijkertijd in het Nederlands en het Engels uitgezonden. De presentatie is in handen van Mariëtte Wolf, programmaleider van het onderzoeksprogramma. Na een inleiding op het onderzoeksprogramma door de voorzitter van de programmadirectie Frank van Vree worden de resultaten van alle deelprojecten gepresenteerd. Sommige presentaties zijn live, andere hebben de vorm van een korte film. Journalist Hans Goedkoop interviewt de onderzoekers over de resultaten van hun onderzoek.

Na de presentaties van de projecten zullen Gert Oostindie, Ben Schoenmaker en Frank van Vree, de verantwoordelijke programmadirecteuren van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, uitvoerig ingaan op de belangrijkste conclusies van het onderzoeksprogramma.

Tijdens de uitzending kunt u per mail vragen aan de onderzoekers stellen. Enkele van deze vragen zullen door Hans Goedkoop aan de onderzoekers worden voorgelegd. Na het programma volgt een persconferentie.

9:00 – Welkomstwoord door Mariëtte Wolf

9:05 – Inleiding op het onderzoeksprogramma door Frank van Vree

9:15 – De inlichtingendiensten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog - interview met Rémy Limpach

9:25 – Regiostudies en de Nederlands- Indonesische samenwerking - video door Ireen Hoogenboom, Abdul Wahid, Yulianti, Farabi Fakih en Martijn Eickhoff

9:40 – De bersiap en het extreme geweld in de eerste fase van de Indonesische revolutie - met Esther Captain en Onno Sinke

9:50 – Het optreden van de Nederlandse justitie tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog -met Esther Zwinkels

10:00 – Zware wapens in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog –met Azarja Harmanny

10:15 – Getuigen & Tijdgenoten - een gefilmd portret van het project, door Fridus Steijlen en Eveline Buchheim

10:25 – Onderzoekers beantwoorden vragen uit het publiek

10:30 - Pauze

10:45 – Het rapport Van Rij & Stam – een clip met Maarten van der Bent.

10:50 – Politiek en bestuur – Den Haag en Batavia - interview met Peter Romijn en Remco Raben

11:05 – Internationale visies op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog – een gesprek met Jeroen Kemperman, Emma Keizer en Tom van den Berge

11:15 – De nasleep van de oorlog 1950-2021 - korte film met Meindert van der Kaaij

11:25 – Nederlands, Brits en Frans extreem geweld in vergelijkend perspectief, 1945-1962 – een clip, gevolgd door een interview met Thijs Brocades Zaalberg en Bart Luttikhuis

11:35 – Onderzoekers beantwoorden vragen uit het publiek

11:45 - Pauze

12:00 – Conclusies van het onderzoeksprogramma door Gert Oostindie, Ben Schoenmaker en Frank van Vree

Aansluitend persconferentie