Emma Keizer (MA) is onderzoeksassistent van Jeroen Kemperman bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

In juli 2018 rondde ze haar master International Relations in Historical Perspective af aan de Universiteit Utrecht. Tussen haar bachelor en master liep ze stage bij Museum Bronbeek, wat resulteerde in het boek ‘Oorlog in Indonesië. Dekolonisatie in gedenkboeken van Indië-veteranen’. Tijdens haar master liep ze daarnaast reeds stage binnen dit onderzoek bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Na het afronden van haar master heeft ze nog drie maanden gediend als onderzoeksassistent van Hans Meijer binnen het project. Naast haar functie van onderzoeksassistent bij het NIOD, is ze werkzaam als projectmedewerker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Emma Keizer
MA Emma Keizer