Dr. Hans Meijer (1961) is historicus en gespecialiseerd in 20e eeuwse (post)koloniale relaties tussen Nederland en Indonesië.  Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp. Zijn meest recente boek is geschreven samen met Rimko van der Maar, Herman Van Roijen (1905-1991). Een diplomaat van klasse (Boom, Amsterdam 2013).

Hij is werkzaam als universitair docent bij de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen met het Verre Oosten als onderwijszwaartepunt. Hij heeft aan tal van onderzoeksprojecten deelgenomen en is ook nu part time in dienst getreden van het KITLV ten behoeve van het onderhavige project.