Marjo Bakker is vakreferent bij het NIOD. Ze is in deze functie verantwoordelijk voor het NIOD bibliotheekbeleid en de collectievorming. Daarnaast is zij de NIOD data steward, coördinator open access en managing editor van het open access tijdschrift Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies. Vóór het NIOD was Marjo bibliothecaris van het Nationaal Archief en bibliotheekmedewerker bij de universiteitsbibliotheek van de UvA. Marjo is bij het programma betrokken als data steward en verantwoordelijk voor de duurzame opslag van de onderzoeksdata, - archief en -resultaten tijdens en na afloop van het project.

Marjo Bakker studeerde (Economische en Sociale) Geschiedenis aan de UvA, en Informatiedienstverlening en –Management (IDM) aan de Hogeschool van Amsterdam.

Links:

Marjo Bakker
Drs. Marjo Bakker